mandag // 09. december

Læsning for i dag:

✝︎ (Joh 2, 1-12)

Brylluppet i Kana

Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med;  også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet.  Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.«  Jesus sagde til hende: »Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.« Hans mor sagde til tjenerne: »Gør, hvad som helst han siger til jer.«
Der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande.  Jesus sagde til dem: »Fyld karrene med vand.« Og de fyldte dem helt op.  Og han sagde til dem: »Øs nu op og bær det hen til skafferen.« Det gjorde de så.  Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin – han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op – kaldte han på brudgommen  og sagde til ham: »Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.«
Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham.

Ligesom de andre dage, åbnede jeg bare og pegede et “tilfældigt” sted. Sjovt nok spiller Jomfru Maria en stor rolle i denne læsning, og lige præcis i dag fejrer katolikker Jomfru Marias fest.
Hun siger noget utrolig vigtigt i denne læsning: “Gør, hvad som helst han siger til jer.”
Jomfru Maria er på sin måde alle verdens menneskers mor, og hvem lytter de fleste ikke mest til, hvis ikke sin mor? Din mor er én af dem, du elsker aller-, allerhøjest.
Der er også et mirakel i læsningen. Vand bliver til vin, men ikke “bare” vin. Det bliver til “den gode vin”. Som ham skafferen siger i læsningen, plejer man normalt at drikke den gode vin i starten af festen, og så fortsætte til den med ringere kvalitet.

Dette bryllup symboliserer vores liv. Og hvis vi inviterer Jesus ind i vores liv og “gør, hvad som helst han siger til os”, så vil vi hele livet “drikke den gode vin”. Måske endda den BEDSTE vin.