lørdag // 14. december

Jeg har endnu en gang hørt noget klogt, som handler om tålmodighed. Det starter med et enkelt vers fra bibelen:

”Den, der er sen til vrede, holder ud, til tiden er inde;
derefter vil glæden vælde frem.”
  ✝︎ (Sir 1, 23)

Tålmodighed er én af de vigtigste dyder i livet, specielt i det åndelige liv. Det er det vigtigste værktøj til at kunne være i stand til at gennemgå svære perioder i ens liv. Jeg kalder den for ’en dyd’ af en særlig grund. Tålmodighed er ikke noget, man får. Det er ikke en gave eller noget man bliver født med. Tålmodighed er en dyd, fordi den skal man selv udvikle i sig selv. Hvordan? Paradoksalt nok ved at være tålmodige – når man prøver at imødekomme problemerne med god mod, og når man prøver at holde det besværlige ud.

Når du døjer med en svær opgave, noget ulykkeligt eller en stor udfordring, og hver dag prøver du konsekvent og tålmodigt at overkomme det, så vil du på et tidspunkt opleve, at din udholdenhed bliver langsomt omdannet til tålmodighed.

Pointen er dog det, som står i teksten, for den lover, at når man tålmodigt holder ud, så: ”…derefter vil glæden vælde frem”.

Dvs. bagefter blomstrer glæden, og man får lov til at slappe af. Man får sin ”betaling” for at have holdt ud og der kommer også en omvendelse af situationen – at de problemer man har haft forsvinder, og man får fred og ro. 

Guds ord giver ikke hurtige løsninger. Det fungerer ikke sådan, at man læser en tekst, og med det samme og på en ”magisk” vis kommer der en forløsning. Det kræver en vis mængde tålmodighed, før dets kraft kan gå ind og virke i ens liv.

Husk at denne proces slutter på et tidspunkt, og bagefter ”blomstrer” glæden. Så giv ikke op! Lad ikke problemerne vinde over dig, men vent tålmodigt, for glæden kommer!