tirsdag // 17. december

En lille læsning for i dag:

✝︎ (Luk 19, 41-44)

Jesus græder over Jerusalem

Da han kom nærmere og så byen, græd han over den  og sagde: »Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne.  For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.«

Jerusalem er her et symbol på mennesket. Lige som den hellige by kan vi ses for at være hellige templer. Det handler om at kunne se, hvor Jesus kommer. At kunne se frelsen, for det “tjener til vores fred”.

Hvorfor græder Jesus over Jerusalem? Fordi det gør ham ked af, når vi ikke ser de øjeblikke, hvor han kommer forbi os, og det resulterer i, at vi ender i mørket og i synder.

Man må holde øjnene og ørerne åbne hele tiden.