lørdag // 21. december

Trofasthed.

Trofasthed er endnu et ansigt af kærligheden. Jeg synes egentligt, at det er indbegrebet af kærligheden.

Ordet i sig selv er meget tæt på ordet ’tro’. Trofasthed = en trofast person. Det er samtidig en person, som er troende. Bibelen bruger faktisk det samme ord, når den fortæller om troende og trofaste personer.

Så hvis nogen spørger mig i morgen: ”Hvad betyder det, at du er troende?”
Så har jeg sådan set ét simpelt svar: ”Det betyder, at jeg trofast hænger ved Gud.”

At være troende betyder ikke, at man har taget imod nogle sandheder, dogmer eller et bestemt livssyn. Det betyder, at man er trofast til Gud. ”En troende er den, som er trofast, og den ikke-troende er den, som ikke er trofast.” Jeg synes, det er rigtig spændende, at det er sat sammen på denne måde. 

Hvad betyder det ’at gro i troen’? Det betyder at gro i sin trofasthed til Gud. Du lytter til Hans ord, du hører hvad Han siger til dig, ting du skal gøre, ting du ikke må gøre, og du gør dit bedste for at leve efter det. Så hvis du er trofast til Hans ord og befalinger, er du en troende person. Se, hvordan det er en hel anden forståelse end den, vi plejer at have. Vi overvejer og opvejer troen på det, om vi tror på om Gud findes eller ej.

Så troen ’sker’ på et helt andet niveau. Troen er ikke at tage imod fakta (f.eks. ”Gud findes.” eller ”Gud findes ikke”.), men det er mere en relation, hvor vi er sammen med nogen, og vi vil gerne forblive sammen med den person. 

Nu skal jeg prøve at overføre alle disse tanker om trofasthed på det, ’at være sammen med et andet menneske’.

Skt. Paul kalder trofasthed for én af Helligåndens gaver. Det er, som sagt, ét af kærlighedens mange ansigter, hvor man selv har bestemt sig for, at man elsker en anden person, og man holder fast i sin beslutning. 

Hvis vi vil svare på spørgsmålet: ”Elsker jeg nogen?”, 
så kunne man lige så godt besvare spørgsmålet: ”Er jeg trofast mod nogen?”

At være trofast er heller ikke det samme, som at være loyal. Man kan sagtens være loyal til sin kone eller mand, men alligevel ikke være trofast. To mennesker kan bo under samme tag, men måske snakker de aldrig til hinanden mere. Så det handler om relationens intensivitet. 

”Lytter jeg til Guds ord?”
”Prøver jeg at opfylde dem?”
”Gør jeg noget, for at være sammen med ham?”

Det er det samme, når man skal være trofast mod en anden person. Det er, at man sandeligt er hos dem. Du elsker oprigtigt, når du hele tiden er hos dem, du elsker. Du lægger dine egne behov og problemer til siden, for at tålmodigt være hos den anden person.

Hellige Josef er det bedste eksempel på trofasthed, da han lytter til, hvad englen siger til ham, og han tager imod Maria og hendes barn. Han forstod ikke situationen, og den var heller ikke nem for ham, for i hans øjne så det ud om som, at hans kone blev gravid med en anden mand, men han lyttede blindt på Herren og tog sig af Maria.

Trofasthed er for mig definitionen på kærlighed. Et menneske der elsker, er for mig den person, som trofast er hos den anden person. Ikke den, som ikke har været sammen med en anden. Ikke den som kan det ene eller det andet. Men den anden (den elskede) person ved, at lige meget hvad der skulle ske, vil den første person ALTID være der for hende. 

Se, er det ikke noget af det, som vi allermest har brug for i vores liv? At når vi befinder os i krise, så har du den her person, som du ALTID kan støtte dig op ad. Måske kan denne person ikke rigtig hjælpe dig, men han er der – lige ved siden af dig. At du ved, at denne person er hele tiden tilgængelig. At han måske ikke har løsningen på situationen, og har ikke nogen ide, hvordan han skal skal hjælpe dig, men han ER. Dette er indbegrebet af at være trofast…

I dag kan vi tænke over din trofasthed. Hvad går det ud på, når du er ’sammen med Gud’? 

Hvor mange gange er det sådan, at vi ikke ’mærker’ Gud og ikke kan se, hvordan Han virker i vores liv? F.eks. vi beder for noget, men intet sker i den retning. Så siger en stor del af os: 

”Nåh, så går jeg væk fra Gud.” Men hvad er det? Det er det modsatte af trofasthed.
”Hvorfor skulle jeg dog være sammen med Ham, når han ikke lytter til mine bønner?”
”Jamen fordi, det er netop det kærligheden går ud på”… ”at du er sammen med nogen uanset hvad der sker og uanset alle konsekvenser”.

Det samme gælder, når i stedet for Gud er der et andet menneske på den anden side. Du er sammen med den person, selvom det er meget hårdt. Og det i sig selv er en utrolig dejlig kærligheds-oplevelse! ❤️